Een acupuncturist Gouda bezoeken

Acupunctuur is een vorm van alternatieve geneeswijzen, meer specifiek het is een vorm van Chinese geneeswijzen. Ongeveer 3500 jaar geleden werd acupunctuur vaak ingezet samen met Moxa, dit is een techniek waarbij bepaalde zones of punten op je huid worden opgewarmd. De naam die hiervoor gebruikt werd was Zhenjiu. Acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden naald (acus) en steek (punctura). Deze Chinese geneeswijze wordt uitgevoerd door een acupuncturist Gouda. Een acupuncturist zorgt ervoor dat je Yin en Yang energiestromen weer in balans worden gebracht. Energiestromen die verstoord zijn kunnen klachten of ziektes veroorzaken. Een algemeen evenwicht in je Qi, de algemene levensenergie voorziening, is erg belangrijk. Een acupuncturist Gouda kijkt naar je vanuit een holistisch oogpunt. Dit betekent dat er naar je als mens in een geheel gekeken wordt, hieronder vallen ook je emotionele en geestelijke gesteldheid. Alleen vanuit dit geheel kan er een volledige diagnose gesteld worden.

Een acupuncturist Gouda kijkt naar de oorsprong van je klachten

Er wordt door een acupuncturist niet alleen gekeken naar je symptomen, maar juist naar de oorsprong van je klachten. Door de disbalans in je energiestromen op te heffen zal er een blijvend herstel optreden van je klachten. Het grote verschil met westerse geneeskunde is dat een acupuncturist gebruik maakt van vier verschillende observatietechnieken. Door te observeren wordt de energetische balans van de cliënt opgemaakt. Op deze manier kan er vastgesteld worden waarom er een verstoring optreedt die leidt tot bepaalde klachten. Er wordt een anamnese gesteld, een pols- en tongdiagnose en een algemene observatie. Na afloop hiervan wordt de diagnose gesteld door de acupuncturist.

Het belang van observatie bij acupunctuur

Naar aanleiding van deze uitgebreide observatie wordt bepaald op welke punten de naalden worden geplaatst en of er gebruik wordt gemaakt van aanvullende kruiden om het helingsproces te bevorderen. In de anamnese word je voorgeschiedenis onderzocht en hiervoor is het belangrijk dat je je klachten uitgebreid beschrijft. Hierdoor geef je de acupuncturist Gouda een goed beeld van je problemen. De polsdiagnose wordt gebruikt om te kijken hoe jouw energie loopt. Ieder orgaan heeft een bepaalde plaats op je pols en hierdoor kan er gekeken worden waar het probleem is. Er zal worden gevoeld op spanning in de polsslag, lengte, diepte, snelheid en regelmaat. Bij een eventuele afwijking zegt dit veel over de aanwezige klachten. Daarnaast biedt een tongdiagnose veel informatie over verschillende zones in je lichaam. Er wordt gekeken naar het tongbeslag, de glans, kleur en de vorm. De algemene observatie bestaat uit ruiken, horen, voelen en zien. Hiermee kan er ook een indicatie worden gevonden voor verstoringen aan je energetische kwaliteit van je organen.

Acupuncturisten Overzicht | Vind een acupuncturist bij jou in de buurt.

De behandeling door de acupuncturist

Een behandeling door een acupuncturist zorgt ervoor dat je lichaam weer in evenwicht wordt gebracht. Alle meridianen die de energie door je lichaam laten stromen worden weer in de juiste conditie gebracht door het plaatsen van naalden op de juiste punten op de huid. In totaal worden er per behandeling 5 tot 20 naalden gebruikt om te zorgen dat je energie weer optimaal kan stromen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *